Gospodarka opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

Zgodnie z art. 42, Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, firma LAURELLA Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że:

1. Dostępne systemy zwrotu i zbierania odpadów opakowaniowych, mają miejsce pod adresem: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: Poznań, ul. Wrzesińska 12
Odzysk w tym recykling odpadów opakowaniowych: RIPOK (Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych): Remondis - Sanitech Sp. z o.o. ul. Krańcowa 14 61-483 Poznań

2. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy obowiązuje następująca segregacja odpadów opakowaniowych:

  • Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty
  • Papier – pojemnik niebieski
  • Szkło – pojemnik zielony i/lub biały
  • Odpady biodegradowalne, kompostowalne – pojemnik brązowy
  • Odpady zmieszane – pojemnik szary

3. Znaczenie oznakowania stosowanego na opakowaniach:

Tektura falista:


Polietylen:
pixel